Fri Dec 01 2017

Autonomous sailing (driving) in inland shipping is coming soon

Xomnia en Shipping Factory tekenen partnership

(English below)

De eerste zelfvarende boot op basis van artificial intelligence is aan het testvaren in de Amsterdamse grachten en tegelijkertijd tekent het big data bedrijf Xomnia een exclusief partnership met Shipping Factory. De partijen starten de fase om de technologie van Xomnia’s self-driving boat door te ontwikkelen voor de binnenvaart.

Exclusieve partnership voor zelfvarend binnenvaartschip

‘Jaarlijks verscheept Shipping Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. Er valt flink wat data te verzamelen aangezien er tientallen reizen per maand worden gedaan wat een goede basis is voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip’, zegt Pieter Boon, partner van Xomnia en initiatiefnemer van de self-driving boat. ‘Onze artificial intelligence technologie zijn we nu aan het toepassen op de Xomnia boot. Het is fantastisch dat we daarna de technologie, door deze exclusieve partnership, kunnen doorontwikkelen voor de binnenvaart’, aldus Boon.

De partijen vonden elkaar tijdens de Smart Shipping Challenge’17. ‘Na een paar keer te hebben meegevaren tijdens het testen van de self-driving boat van Xomnia wist ik, deze toepassing ontbreekt nog bij ons in de binnenvaart. Dit is voor Shipping Factory de aanleiding om artificial intelligence ook in de binnenvaartsector te introduceren’, zegt Remco Pikaart, eigenaar van Shipping Factory. ‘Lange tijd dacht ik, onze branche denkt te ingewikkeld over autonoom varen en daarbij komt dat de ontwikkelingen lang duren. De kennis van Xomnia vormt voor ons de perfecte aanvulling om autonoom varen dichterbij te laten komen in de binnenvaart.’

In English

Xomnia and Shipping Factory sign a partnership

The first self-driving-boat based on artificial intelligence is being tested at the Amsterdam canals and at the same time the big data company Xomnia is signing an exclusive partnership with Shipping Factory. The two companies are starting the phase to develop the technology of Xomnia’s self-driving boat for inland navigation.

Exclusive partnership for self-driving inland vessel

‘Every year Shipping Factory ships around 100,000 containers between Rotterdam, Antwerp, the Ruhr area, Düsseldorf, and Cologne. There is a lot of data to collect as dozens of trips per month are done, which is a good basis for the first self-driving inland vessel‘, says Pieter Boon, partner of Xomnia and initiator of the self-driving boat. ‘We are now applying our artificial intelligence technology to the Xomnia boat. It’s fantastic that we will be able to further develop the technology through this exclusive partnership for inland shipping’, says Boon.

The parties found each other during the Smart Shipping Challenge’17. ‘After having sailed a couple of times while testing the self-driving boat of Xomnia, I knew, this application is still missing in our inland navigation. This is the reason for Shipping Factory to introduce artificial intelligence in the inland navigation sector, “says Remco Pikaart, owner of Shipping Factory. ‘For a long time I thought, our industry is too complicated for autonomous sailing and the developments were taking much and too long. The knowledge of Xomnia is the perfect addition for us to bring autonomous sailing closer to inland navigation.’

More information about the self-driving boat, check out the self-driving boat website.