What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Newsletter
Klachten regeling

Vragen, opmerkingen en klachten zien wij als een van dé mogelijkheid om verder te professionaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. Xomnia streeft er naar om te leren van vragen, opmerkingen en klachten. Vragen, opmerkingen en klachten worden primair afgehandeld door het Academy team. Binnen Xomnia is er voor elke klant een accountmanager die de relatie onderhoudt.

 

1 – Klachten uit alle verschillende bronnen nemen wij even serieus: 

Mondeling: een klant kan een klacht aan elke medewerker van Xomnia kenbaar maken.

Schriftelijk: een klant kan een klacht kenbaar maken via de mail (training@xomnia.com), het contactformulier of de chat op de website (www.Xomnia.com/training) of met een notitie op een evaluatieformulier.

Vanuit evaluaties van de Xomnia Academy: doordat we contact opnemen met elke klant die een training, trainingsdag, de faciliteiten of trainer met een cijfer 6 of lager waardeert op een schaal van 1-10

 

2 – Elke klacht behandelen wij via dezelfde route voor een optimale afhandeling

Indien mondeling medegedeeld zal de medewerker van Xomnia direct proberen een oplossing te vinden. Als dit niet mogelijk is legt de medewerker de klacht vast en stuurt dit door naar de accountmanager bij Xomnia, met de mededeling dat deze binnen twee werkdagen met de klant contact opneemt over de klacht.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De accountmanager bij Xomnia neemt de klacht in behandeling en zorgt voor eventuele interne afstemming (leverende unit, facilitaire dienst, externe supplier, of – wat bij incompany kan voorkomen – klantorganisatie).

Klachten moeten binnen vier weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de klager hiervan binnen vier weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te kunnen geven.

 

3 – Wij proberen elke klacht zo goed mogelijk af te sluiten

Een klacht kan afgesloten worden als deze naar tevredenheid van de klant is afgehandeld, of als deze door Xomnia Academy als ongegrond wordt beschouwd. Indien nodig meldt de accountmanager van Xomnia schriftelijk (per email) aan de klant dat de klacht is afgesloten.

 

4 – Registratie afhandeling klacht

De accountmanager legt de klacht, klantinformatie en oplossing vast met bijbehorende data in ons systeem. De klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een periode van één jaar bewaard. 

 

5 – Accountmanagers

In geval van een klacht neem dan contact op met één van onze accountmanagers op 020-772 84 25 of info@xomnia.com.

 

6 – Beroep

Indien de klant niet tevreden is over de afhandeling van een klacht dan kan deze in beroep gaan bij onze onafhankelijke derde Anton Ekker op anton.ekker@deikwijs.nl. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor Xomnia bindend. Eventuele consequenties worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.